shiro from senko-san
Name: shiro from senko-san Type: Character
Upvotes: 161
natsuki
Name: natsuki Type: Character
Upvotes: 115
taiga aisaka
Name: taiga aisaka Type: Character
Upvotes: 83
zero two
Name: zero two Type: Character
Upvotes: 76
papi the harpy
Name: papi the harpy Type: Character
Upvotes: 60
chocola
Name: chocola Type: Character
Upvotes: 55
Hinata Hoshino
Name: Hinata Hoshino Type: Character
Upvotes: 53
illyasviel von einzbern
Name: illyasviel von einzbern Type: Character
Upvotes: 48
Gawr Gura
Name: Gawr Gura Type: Character
Upvotes: 48
enju aihara
Name: enju aihara Type: Character
Upvotes: 46