shiro from senko-san
Name: shiro from senko-san Type: Character
Upvotes: 203
natsuki
Name: natsuki Type: Character
Upvotes: 141
zero two
Name: zero two Type: Character
Upvotes: 104
taiga aisaka
Name: taiga aisaka Type: Character
Upvotes: 103
Gawr Gura
Name: Gawr Gura Type: Character
Upvotes: 85
chocola
Name: chocola Type: Character
Upvotes: 73
papi the harpy
Name: papi the harpy Type: Character
Upvotes: 71
Hinata Hoshino
Name: Hinata Hoshino Type: Character
Upvotes: 59
illyasviel von einzbern
Name: illyasviel von einzbern Type: Character
Upvotes: 58
enju aihara
Name: enju aihara Type: Character
Upvotes: 52