shiro from senko-san
Name: shiro from senko-san Type: Character
Upvotes: 282
natsuki
Name: natsuki Type: Character
Upvotes: 192
Gawr Gura
Name: Gawr Gura Type: Character
Upvotes: 171
zero two
Name: zero two Type: Character
Upvotes: 140
taiga aisaka
Name: taiga aisaka Type: Character
Upvotes: 128
chocola
Name: chocola Type: Character
Upvotes: 101
papi the harpy
Name: papi the harpy Type: Character
Upvotes: 86
Rem
Name: Rem Type: Character
Upvotes: 80
illyasviel von einzbern
Name: illyasviel von einzbern Type: Character
Upvotes: 73
Hinata Hoshino
Name: Hinata Hoshino Type: Character
Upvotes: 71